Start kapseizoen

Per 1 oktober begint het kapseizoen weer en mag er beheer (tussen- en eindkap) uitgevoerd worden aan de landschapselementen. Van belang is dat u hierbij let op de periode die u heeft afgesproken voor het uitvoeren van beheer. Nu geldt alleen nog periode 2 (P2) die loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.

U dient het beheer uit te voeren in de periode zoals afgesproken in uw beheerovereenkomst. Dit kan niet worden gewijzigd. Zijn er vragen, dan kunt u contact opnemen met bureau NFW.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie