Advies Biodiversiteitsmonitor – Duurzame Zuivelketen

De inzet op kruidenrijke randen voor het bevorderen van kruiden, insecten en mogelijk vogels is het belangrijkste advies uit de inmiddels afgeronde pilot van de Biodiversiteitsmonitor. Deze pilot ging over het verkrijgen van inzichten voor bedrijven die op dit moment minder tot geen mogelijkheden hebben om met agrarisch natuurbeheer mee te doen. Daarnaast ging de pilot over het gebruik van het collectieve ICT-systeem voor invullen van beheerpakketten die in Foqus Planet (FP, het puntensysteem van Friesland Campina) zouden kunnen worden meegenomen.

De mogelijkheden voor het gebruik van het ICT systeem zal in overleg tussen Duurzame Zuivelketen (koepel van zuivelaars) en Boerennatuur (koepel van collectieven) worden besproken. NFW heeft aangekaart dat landschapsbeheer een lagere waardering krijgt in FP in vergelijking met weidevogelbeheer en dat dat zou moeten worden aangepast. Ook hierover vinden vervolggesprekken plaats.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie