In beeld: Akkervogeltellers Sies Krap en Germ Hoekstra

We nemen jullie mee in het akkervogelbeheer. Zeven van onze leden voeren beheer ten gunste van de akkervogels uit in het gebied rondom Kollumerpomp. Het beheer bestaat hier uit kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en wintervoedselakkers.

Kruidenakkerranden zijn randen die ingezaaid worden met granen en kruiden. Ze dienen als broed- en schuilgebied en daarnaast wordt de kruidenrijke akkerrand door vogels ook gebruikt als foerageergebied. Niet alleen vogels maar ook zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën gebruiken de akkerranden als voedselbron en schuilgelegenheid.

Vogelakkers bestaan uit een afwisseling van stroken met een meerjarig groenvoedergewas en stroken natuurbraak (ingezaaid met een mengsel van granen en kruiden). Vogelakkers dienen ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels en zijn met name ook bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen en overwinterende akkervogels.

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Deze akkers bestaan voor het grootste gedeelte uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar. De zaden blijven daardoor op de akker en zijn een belangrijke voedselbron voor overwinterende akkervogels. De wintervoedselakker trekt ook muizen aan en daarmee roofvogels en uilen. In de zomer trekt de wintervoedselakker vele insecten aan die een voedselbron vormen voor vogels. De wintervoedselakker zorgt gedurende het jaar voor een hoge biodiversiteit.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie