Algemene ledenvergadering NFW

Wisseling bestuur NFW

Andries Halbesma heeft na een lange periode binnen het bestuur van VALD en een periode binnen het bestuur van de NFW besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een tweede periode in het bestuur van de NFW. Andries had als echte weidevogelliefhebber en deelnemer in een mozaïek de portefeuille ‘Weidevogels’ onder zijn hoede en heeft zich in zijn bestuurlijke periode o.a. sterk gemaakt voor het bestrijden van de predatie.

Nieuw bestuurslid afdeling VALD

Als opvolger van Andries heeft het afdelingsbestuur van VALD Geert Broersma voorgedragen en Geert is in de ALV door de leden benoemd voor een periode van 4 jaar.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie