Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

Dagelijks zetten onze 800 leden zich in voor het behoud van het unieke landschap en onderhouden zij 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en zorgen zij voor 3000 hectare weidevogelgebied.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie