Uitvoeren en melden pakketten Poel, Rietzoom en Slootbeheer

Voor de pakketten Poel, Rietzoom en Slootbeheer geldt dus dat er actief beheer uitgevoerd moet worden. In de tabel hieronder vindt u per pakket de periode waarin beheer uitgevoerd moet worden en de meldingstermijn.

 

Pakket Periode waarin beheer uitgevoerd moet worden Type beheer Meldingstermijn
NFW Poel en klein historisch water 1 september tot 15 oktober Jaarlijks beheer (maaien) Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit
1x in de 10 jaar schonen Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit
Pakket Rietzoom en klein rietperceel 1 oktober tot 1 maart van het volgende jaar 1x per 4 jaar en max. 1x per 2 jaar schonen/maaien Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit
NFW Duurzaam slootbeheer – Pakket 1.a.: Baggeren met baggerpomp 1 augustus tot 1 oktober 1x per 3 jaar schonen Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit

NFW Duurzaam slootbeheer – Pakket 2.a.: Ecologisch slootschonen en

Pakket 2.b.: Ecologisch sloot-schonen i.c.m. kruidenrijke rand

1 september tot 1 oktober 1x per 3 jaar schonen Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit
NFW Duurzaam slootbeheer – Pakket 3: Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties 1 september tot 1 oktober 1x per 3 jaar schonen Binnen 14 dagen na uitvoeren activiteit

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie