Bijeenkomsten Fjildlab een succes

Op 21 en 22 mei heeft het Fjildlab een versnelling gemaakt tijdens onder andere de kenniskringsessies waarin de thema’s voor Noordoost-Fryslân verder zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn bestuurders van zowel overheden als bedrijven- en instellingen bijgepraat over de Regiodeal Noardeast-Fryslân en het Fjildlab dat hieronder valt. Op ambtelijk niveau is er de gelegenheid geweest input te geven op de verschillende thema’s waarop Fjildlab inspeelt. Alle projecten moeten uiteindelijk bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. De definitieve ondertekening van de regiodeal en daarmee de toezegging van financiële middelen van het Rijk moet nog plaatsvinden. Kijk voor meer informatie over de thema’s op www.fjildlab.nl.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie