Biodiversiteitsmonitor afgerond

NFW heeft het project Biodiversiteitsmonitor, die is uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, onlangs afgerond. In het project is bij tien verschillende boeren een score inzichtelijk gemaakt die van toepassing is op verschillende kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Een van de aanbevelingen die uit het project naar voren kwam is de behoefte aan een lijst van maatregelen die positieve- of negatieve invloed uitoefenen op KPI’s. Daarmee kan de globale impact van maatregelen op het bedrijf inzichtelijker worden gemaakt.

Een maatregel die een positief effect heeft op de ene KPI kan best voor een negatief effect zorgen op een andere KPI. Daarnaast zal er een goede inschatting moeten worden gedaan van wat de gemiddelde boer aan maatregelen zou moeten treffen om (beter) te scoren op KPI’s. De beloning die kan worden geschetst zou op moeten wegen tegen de kosten die de boer zou moeten maken om hieraan te kunnen voldoen.

NFW neemt deel aan een vervolgpilot in samenwerking met Duurzame Zuivelketen om ook het agrarisch natuurbeheer te integreren in de Biodiversiteitsmonitor. Dit zal dan gaan om zowel gecontracteerd ANLb beheer als beheer wat boeren zelf zonder vergoeding uitvoeren (denk aan boomwalbeheer, randen voor weidevogels, erfbeplanting, nestkasten enz.)

 

De KPI’s en verdere achtergrondinformatie m.b.t. het project zijn terug te vinden via http://biodiversiteitsmonitormelkveehouderij.nl/.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie