Biodiversiteitsmonitor – Duurzame Zuivelketen

NFW neemt deel aan de vervolgpilot Biodiversiteitsmonitor waarin Duurzame Zuivelketen en BoerenNatuur samenwerken om bij 15 verschillende collectieven in Nederland onderzoek te doen naar inpassing van agrarisch natuurbeheer in een landelijk systeem voor gebruik door de zuivelsector. Friesland Campina benadert de leden in het NFW gebied. Er zijn 11 bedrijven die meedoen in de pilot. Hiervan heeft ongeveer de helft op dit moment nog geen contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) bij een collectief. Het doel van het project is naast kennisdelen het inzichtelijk maken van wat boeren doen voor de natuur op- en rond het boerenerf, ook al staat daar soms niet direct een vergoeding tegenover. Sommige bedrijven komen door de ligging niet in aanmerking voor ANLb. Door ook op deze bedrijven te kijken wat mogelijk is, kunnen er verdere inzichten opgedaan worden om toch agrarisch natuurbeheer toe te kunnen passen. Deze ervaringen worden meegenomen in het kwaliteitssysteem Foqus Planet van Friesland Campina.

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie