Brûslunch Better Wetter

Op 5 november waren we bij de Brûslunch van Better Wetter. Onder het genot van stamppot met worst werden boeren in de omgeving van het Bûtefjild in Feanwâlden over de activiteiten van Better Wetter geïnformeerd. Sprekers van de gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân, het Nordwin College en Bouwgroep Dijkstra Draisma vertelden over hun bijdrage aan het programma. Binnen het project Natte teelten wordt bijvoorbeeld de lisdodde op verschillende proefvelden geteeld.
Van dit gewas zijn o.a. meubelen gemaakt door Meubelmakerij Wester en te koop bij Woonwinkel Alle Pilat. Verder ontwikkelt Studio Tjeerd Veenhoven (bouw)materialen van lisdodde en onderzoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma of lisodde gebruikt kan worden als isolatiemateriaal. Eén van de aanwezige boeren heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het telen van lisdodde op een gedeelte van zijn land. De ‘brûslunch’ was zeker voor herhaling vatbaar.

Deelnemende partijen van Better Wetter zijn: Ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga, Gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie