Controles NVWA en schouw

Ook in 2018 is er door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en door de eigen schouwcommissie van de NFW gecontroleerd of er op de juiste wijze beheer wordt uitgevoerd. De gegevens die uit deze controles naar voren zijn gekomen worden nog verwerkt. Mochten er afwijkingen blijken te zijn dan vindt u die te zijner tijd terug op het overzicht dat u naar aanleiding van de uitbetaling van de beheervergoeding van de NFW ontvangt.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie