Deelname internationaal forum EU Innovatie programma Horizon 2020

De Europese Unie investeert in de ontwikkeling van plattelandsgebieden op verschillende terreinen en manieren vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.
Een onderdeel van dit programma is BOND (Breng Organisaties en Netwerken in Ontwikkeling)
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is via WUR Wageningen betrokken bij dit project. De rol van de NFW is met name gericht op informatie verstrekken aan vertegenwoordigers uit regio’s die op zoek zijn naar ontwikkeling op het gebied van samenwerking. Met de ervaring die binnen de NFW in al de afgelopen jaren is opgebouwd kunnen we een goed voorbeeld zijn waar andere regio’s van kunnen leren of inspiratie op kunnen doen.

Vanaf voorjaar 2017 hebben verschillende groepen van boeren vanuit met name Oost Europese landen, verschillende regio´s bezocht om kennis te nemen van voorbeelden van samenwerkingsverbanden van boeren.

Werkbezoeken

Zo hebben de delegaties o.a. bezoeken gebracht aan Zuivelcooperatie Tine in Noorwegen met aandacht voor marketing, Agrarische samenwerkingskoepel CUMA in Frankrijk waar o.a. een werktuigencooperatie werd bezocht, in Spanje waren de bezoeken gericht op ontwikkeling van certificering van agrarische producten, de focus in Italie was gericht op duurzame productie met minimum prijsgarantie, in Engeland zocht men o.a. naar optimaal graslandbeheer en in Nederland had men specifieke aandacht voor het agrarisch natuurbeheer en de gebiedsaanpak en hoe dit met overheid en gebiedspartners te organiseren op weg naar Natuur Inclusieve Landbouw, met bezoeken aan de collectieven Waterland en Dijken en de NFW.

Universiteit van Cordoba

Ter afsluiting van dit project was door de Universiteit van Cordoba (Spanje) een tweedaags forum georganiseerd waarvoor NFW was uitgenodigd om op de eerste dag een gebiedspresentatie te houden met algemene vragenronde´s en op de tweede dag middels groepsgesprekken dieper op inhoudelijke vragen kon worden ingegaan.

Bottum Up

Het belang van NFW en de Nederlandse overheid in samenwerking met WUR Wageningen om hieraan deel te nemen, ligt met name op het terrein van het verder brengen van het collectieve stelsel van agrarisch natuurbeheer. Voor NFW is presenteren van Bottum Up samenwerken van agrarische ondernemers met de Mienskip, aan een vitale en volhoudbare agrarische productie met behoud van cultuur- en natuurwaarden, een belangrijke kans om de kwaliteiten van het gebied verder op de kaart te zetten.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie