Energietransitie

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is bezig met een zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor haar leden. Een interessante mogelijkheid is de boer als energieleverancier. NFW heeft hiervoor verkennende gesprekken gevoerd met Economische Zaken, de Energiewerkplaats en enkele energiecoöperaties. Naast de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen wordt gekeken naar verduurzaming van de landbouwsector, organiseren van bottom-up initiatieven, de vereniging NFW als verbinder tussen boer, burger en overheid en het gebiedsgericht organiseren van duurzame initiatieven. Dit alles wordt gedaan vanuit een een pilot waarin samen met gebiedspartners aan oplossingen wordt gewerkt.

Doel: Verduurzamen landbouwsector, zonne-energie op daken i.p.v. landbouwgrond

Looptijd: 2016 tot heden

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie