Evaluatie wildredder

Tijdens het weidevogelseizoen konden beheerders met korting een wildredder bestellen via de NFW. 83 leden hebben hiervan gebruik gemaakt. De ervaringen verschilden van elkaar.

Waar de ene beheerder het een mooi hulpmiddel bij het maaien vindt en aangeeft dat de in het land aanwezige dieren inderdaad vluchtten, gaven andere beheerders aan dat het niet werkt, juist omdat de dieren vluchtten waar anders zonder gebruik van de wildredder zouden zijn blijven zitten in bijvoorbeeld een greppel. Als conclusie kan gesteld worden dat de wildredder een hulpmiddel kan zijn binnen weidevogelbeheer maar dat het oog van boer en nazorger het belangrijkste is om waar te nemen waar vogels in het gebied zich bevinden!

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie