Fjildlab

Ondernemersfederatie Noordoost Friesland (ONOF), collectief Waadrâne, Van Hall Larenstein (VHL) en NFW zijn al enige tijd bezig met het concretiseren van het Fjildlab. Vorig- en dit jaar zijn hiervoor al kenniskringbijeenkomsten georganiseerd om projecten in de regio te genereren. De financiering van het programma, wat betrekking heeft op verschillende thema’s als bodem, biodiversiteit, water circulariteit en duurzaamheid, gaat stroef. Er is daarom al enige tijd radiostilte rondom het Fjildlab. Nu is gekozen om de focus meer te leggen op drie concrete onderwerpen, te noemen:

– Grondstoffenanalyse van de regio Noardeast Fryslân
– Verbeteren samenwerking tussen Akkerbouw en Melkveehouderij
– Kringlopen sluiten, omgaan met overschotten, verliezen en nieuwe afzetmogelijkheden

Fjildlab heeft ijzers in het vuur bij de Regiodeal Noardeast Fryslân, daarnaast wordt er ook samengewerkt in Landbouwdeals om tot financiering van projecten te komen. Losstaande projecten, zoals de praktijkproef opwaardering drijfmest, worden nu vanuit andere bronnen gefinancierd. Dit wil de NFW ook zo doen met andere projecten die op dit moment verder uitgewerkt kunnen worden.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie