Gebiedsplannen GLB-pilot Hoe? Zo! klaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verandert na 2020. NFW voert samen met de collectieven Groningen West en Groningen Midden de pilot Hoe? Zo! uit. De afgelopen maanden is samen met andere gebiedspartijen, zoals gemeenten, Wetterskip Fryslân en LTO, gewerkt aan twee gebiedsplannen. Deze gebiedsplannen zijn uitgangspunt voor het opstellen van bedrijfsplannen waarvoor NFW met 45 bedrijven aan de slag gaat. De bedrijfsplannen worden in september met de deelnemers opgesteld. Uitvoering van de bedrijfsplannen start 1 januari 2020.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie