Gebiedsplannen GLB-pilot Hoe? Zo! klaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verandert na 2020. Er worden meer inspanningen gevraagd van boeren en tuinders op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij worden er 7 Pilots uitgevoerd. De pilot met de naam Hoe? Zo! voert NFW samen met de collectieven Groningen West en Groningen Midden uit.

De afgelopen maanden is samen met andere gebiedspartijen, zoals gemeenten, Wetterskip Fryslân en LTO, gewerkt aan twee gebiedsplannen. Deze gebiedsplannen worden als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van deelgebiedsplannen/bedrijfsplannen waarvoor we 107 bedrijven in Fryslân en Groningen gaan benaderen. De bedrijfsplannen worden in september met de deelnemers opgesteld. Uitvoering van de bedrijfsplannen start 1 januari 2020.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie