In Beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers in voor de weidevogels. Wat doen de gebiedsregisseurs allemaal voor, in, en na het broedseizoen? Willem Bosgra en Eelke Kooi vertellen over hun rol in het weidevogelbeheer en hoe zij zich met hart en ziel inzetten om het seizoen succesvol te laten verlopen.

Willem en Eelke zijn de gebiedsregisseurs van het gebied Om ‘e djippe gatten tussen Tietjerk en Garijp. In totaal zijn er binnen de vereniging 18 gebiedsregisseurs actief die het weidevogelbeheer in verschillende gebieden coördineren. “Wij zijn de contactpersonen tussen de boer en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast speelt de lokale vogelwacht een belangrijke rol. De nazorgers van de vogelwacht speuren de nesten op en voeren die in het registratiesysteem van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in. Wij kunnen de registratie van de nesten dan zien op de website van BFVW en gebruiken deze gegevens voor overleg met de beheerder. Sommige beheerders gebruiken de website zelf ook om te kijken wat er in hun land geregistreerd is.”

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie