Gecombineerde Opgave 2019

In de periode van 1 maart tot en met 15 mei 2019 kan de Gecombineerde Opgave (GDI) weer worden ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer u door RVO uitgenodigd bent om de Gecombineerde Opgave in te vullen, wordt verwacht dat u dat ook doet. Voor een opgave ná 15 mei wordt u gekort.

Ondersteuning door bureau NFW
Net als voorgaande jaren kan bureau NFW u ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde Opgave. Voor deze ondersteuning wordt een tarief gerekend van € 61,50 per uur (excl. BTW). Er wordt minimaal een half uur in rekening gebracht.
Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Meld u dan aan via info@nfw.bm of telefonisch via tel. 0511-745200 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur). Er wordt dan een afspraak met u ingepland tussen maandag 1 april en dinsdag 14 mei 2019. Graag horen wij van u, bij het maken van de afspraak, hoeveel hectare grondoppervlak u heeft.

Let op: Onder alle landschapselementen dient in ‘Mijn Percelen’ een onderliggend gewasperceel te liggen. Indien er geen onderliggend gewasperceel is, wordt het landschapselement door RVO niet uitbetaald.

Meer informatie
Informatie en wijzigingen betreffende de Gecombineerde Opgave 2019 vindt u op de website van Mijn RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gecombineerde-opgave-2019

Wat moet u meenemen?
Bij de afspraak dient u de volgende gegevens mee te nemen:
• Inloggegevens ondernemers: E-herkenning en mobiele telefoon (sms) of OTP
• Inloggegevens particulieren: DigiD en mobiele telefoon voor sms
• TAN-codes van mijn.rvo.nl

En indien van toepassing:
• Aantal dieren op 1 april 2019
• PAL-waarden en grondonderzoeksgegevens
• Gegevens voor de Landbouwtelling over mestopslagcapaciteit

Particulieren met DigiD
Particulieren die inloggen met DigiD moeten nu ook met sms-controle of met de DigiD app inloggen. Wanneer u dit nog niet heeft, regel dit dan zo snel mogelijk via https://www.digid.nl/

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie