Inschrijving Open Akkerland en Categorie Water 2019

De NFW ontvangt voor 2019 tot en met 2021 nieuw budget van de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Er is een inschrijvingsronde geweest, waarbij pakketten konden worden aangevraagd in leefgebieden ‘Categorie Water’ en ‘Open Akkerland’. Bij ‘Categorie Water’ ligt de focus op het verbeteren van de waterkwaliteit door sloten op een duurzame wijze te beheren, waarbij aangrenzend aan de sloten kruidenrijke randen kunnen worden aangevraagd van twee tot zes meter breed. Dit zijn randen die niet worden bemest en minder worden gemaaid. Bij ‘Open Akkerland’ ligt de focus op met name kruidenrijke akkerranden. Daarnaast zijn ook de pakketten ‘Wintervoedselakker’ en ‘Vogelakker’ opengesteld. Het is voor het eerst dat de NFW zich bezig gaat houden met Akkerbeheer. Samen met de akkerbeheerders die zich aangemeld hebben, wordt geprobeerd om in dit leefgebied de biodiversiteit uit te breiden, zodat een goed biotoop geboden kan worden aan akker- en weidevogels (boerenlandvogels), maar ook aan insecten en andere soorten.

Voor beide leefgebieden samen is door Provincie Fryslân een kleine €80.000 per jaar (voor 3 jaar) opengesteld voor de NFW.

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie