Inspiratiebijeenkomst regiomarketing en toerisme

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden staat ook aan de lat om het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onder aandacht van bezoekers te brengen. Om de leden met een recreatietak, de onlangs geïnstalleerde Gastheren van het Landschap én de samenwerkingspartners hierbij te betrekken, organiseerde NFW samen met RegioMarketing Toerisme op 2 maart jl. een bijeenkomst. Na presentaties van Pier Jan Boersma en Wendy Batist van NFW werd er gewerkt aan nieuwe arrangementen voor bezoekers en konden ondernemers hulp krijgen bij het plaatsen van informatie over hun activiteit of locatie op www.eropuitinfriesland.nl.

Bestuurslid Pier Jan Boersma liet zien wat de vereniging allemaal aan activiteiten ontwikkelt om Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te promoten. Voor deze activiteiten (o.a. jeugdeducatie en cursus Gastheer van het Landschap) ontvangt NFW budget van de provincie Fryslân. Wendy Batist, themacoördinator communicatie stelde iedereen aan elkaar voor. Zij blikte met de aanwezige deelnemers van de cursus Gastheerschap van het Landschap terug op de arrangementen voor bezoekers van het gebied die zijn samengesteld. Voor NFW ligt er de uitdaging om (informatie over) het agrarische leven en het landschaps- en weidevogelbeheer aan deze arrangementen toe te voegen. De vereniging heeft meer dan 60 agrarische leden die graag een groep op hun erf ontvangen, een streekproduct ontwikkelen of een B&B of camping hebben dus er zijn mooie koppelingen te maken.

www.eropuitinfriesland.nl

Liesbeth Schievink van de stichting RegioMarketing Toerisme vertelde over de nieuwe website www.eropuitinfriesland.nl en nodigde iedereen van harte uit om naar de Foldermarkt op 23 maart in bezoekerscentrum De Alde Feanen te komen. Daar zou het nieuwe toeristische magazine voor Noordoost-Friesland en een oriëntatiekaart (toeristenplattegrond) worden gepresenteerd en uitgedeeld maar deze bijeenkomst is vanwege de maatregelen rond het Coronavirus uitgesteld.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie