Jachthaven Oudega – Oudega (Sm)

Oudega ligt op de grens van zand- en veengronden. Nationaal Park Alde Feanen met zijn polders en moerasgebied trekt veel vogels aan. Rond het dorp zijn elzensingels te vinden. Bij vorst vormt de Jan Durkszpolder al snel een natuurlijke ijsbaan. Het is een ideale omgeving om te fietsen, wandelen en uiteraard te varen en kanoën.

Weidevogels
Grote groepen ganzen overwinteren in het laagveengebied. Ze slapen op het water en eten overdag in de weilanden. Boeren krijgen een schadevergoeding voor deze ‘grazers’ in de aangewezen opvanggebieden. In het voorjaar zijn er veel trekvogels te zien. Dan komen ook de weidevogels, eenden en zangvogels hier broeden. Grote kans dat je dan een ooievaar tegenkomt tijdens een fietstocht. Verschillende roofvogelsoorten zijn het hele jaar door te spotten.

Wandelroutes
In het Nationaal Park zijn mooie wandelroutes en uitkijkposten. Wie weet vang je een glimp op van een zwarte stern. Deze vogel broedt alleen nog op kunstmatige nestvlotjes in het moeras. Dit is ook de plek waar otters zijn uitgezet en zich voortplanten. Het bezoekerscentrum Alde Feanen van It Fryske Gea in Earnewâld is een informatiecentrum en het uitgangspunt van veel excursies. Een lange wandeling gaat over het kloosterpad vanaf Smalle Ee naar het voormalig klooster Claercamp bij Dokkum.

Jachthaven
Voor watersporters is Oudega de startplaats voor vaartochten. Ook beginnen hier diverse kanoroutes. Aan de rand van het dorp ligt een jachthaven met verschillende faciliteiten. De watersportvereniging Oudega beheert de voorzieningen in de haven en organiseert activiteiten. Samen met de havenmeester wordt ervoor gezorgd dat passanten er goed terecht kunnen.

 

Jachthaven Oudega
Jachthaven Oudega
Op ‘e Wâl 5
9216 WP Oudega (Sm)
Havenmeester: Geert Karsten (0512-370265 en 06-53703508)

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie