Kringlooplandbouw

In september kwam minister Schouten met haar visie met de titel landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De visie geeft richting en benoemd de uitdagingen die dit met zich mee brengt om te komen tot minder verspilling en beperking van de CO2 uitstoot. Een omslag van produceren tegen de laagste kostprijs naar productie met minimale verliezen. Kringlooplandbouw waarbij reststromen uit de ene sector worden ingezet bij andere, op bedrijfsniveau, regionaal of (inter)nationaal niveau.

En welke kansen biedt dit voor de Noardlike Fryske Wâlden is een vraag die zich dan meteen aandient. Hoe kunnen we in noordoost Friesland meer circulair werken? Hoe kunnen we dit vormgeven en waarbij ook het inkomen voor boeren een belangrijke randvoorwaarde vormt. Die mogelijkheden kunnen en willen we samen met de leden onderzoeken in het fjildlab. Het fjildlab, klaar om van start te gaan, met acht themagroepen die ideeën en mogelijkheden ontwikkelen tot projecten. Samen met Hogeschool van Hall Larenstein en de ondernemersvereniging ONOF staat de NFW in de startblokken om te beginnen met het fjildlab.

De acht thema’s:
• Natuur, biodiversiteit en landschap
• Gezonde bodem
• Water en landbouw: blauwe diensten
• Duurzame energie
• Mest: regionaal verwerken
• Voer: reststromen verwaarden
• Verzilting
• Voeding: gezond, regionaal en functioneel

Doel is het uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld welke concrete samenwerkingsmogelijkheden tussen akkerbouw en veehouderij zijn kansrijk in de regio? En op welke wijze kan het organische stofgehalte in de bodem worden verhoogd of welke biomassastromen zijn er in de regio en welke kansen bieden deze? Hoe kunnen we de ketens inkorten en kunnen kringlopen gesloten worden?

Het fjildlab staat al geruime tijd op de agenda bij NFW, ONOF en van Hall Larenstein en het blijft lastig om hiervoor voldoende middelen te vinden om op de gewenste schaal van start te gaan. Het is inmiddels op bescheiden schaal gestart met een proef met toevoegmiddelen aan drijfmest bij ongeveer 25 bedrijven.

Visie minister Schouten: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden.pdf

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie