Kruidenrijke randen

Sinds begin van dit jaar zijn er veel kruidenrijke randen in combinatie met ecologisch slootschonen aangevraagd in het leefgebied natte dooradering. Het is van belang dat deze randen niet bemest worden! U dient dus rekening te houden met de door u aangevraagde breedte van de rand, deze kunt u terugvinden in uw contract en bureau NFW kan dit ook via de telefoon of mail aan u doorgeven. In de pakketvoorwaarden is ook te lezen dat beweiden wel is toegestaan en dat er in geval van slootschonen tijdelijk hekkelmaaisel in de rand mag worden gedeponeerd. Dit dient voor 1 april opgeruimd te zijn. Baggerspecie mag niet in de rand gedeponeerd of verwerkt worden.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie