Landschapsherstel

Samen met Landschapsbeheer Friesland (LBF) voert de NFW een landschapsherstelproject uit. In dit project is het voor beheerders van landschapselementen mogelijk om deze te laten herstellen. Het gaat dan om landschapselementen waarvoor de beheerder op dit moment geen vergoeding uit het stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) ontvangt.

Eén van de voorwaarden voor deelname aan het project is dat het herstelde landschapselement 10 jaar in stand gehouden wordt. In deze 10 jaar is het voor de beheerder niet mogelijk om met het herstelde landschapselement in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Mocht u in aanmerking willen komen om landschapselementen die niet in het ANLb opgenomen zijn te laten herstellen, neem dan contact op met Bureau NFW. Meer informatie over het project is te vinden op: https://nfw.testrabbit.nl/ledeninfo/projecten/

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie