Mono-mestvergisting als welkome aanvulling op het verdienmodel

Vanwege een zonnepanelenproject moesten Hendrik en Reinou Schuurmans een extra verzwaarde elektra-aansluiting plaatsen. Als mooie bijkomstigheid ontstonden hierdoor extra mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Hendrik en Reinou kozen voor een mono-mestvergister: “We ontvangen nu een vergoeding en krijgen gratis warmte”. We spraken met Hendrik en Reinou Schuurmans van Maatschap Schuurmans.

Maatschap Schuurmans is gevestigd in polder Het Langdeel bij Wergea (gemeente Leeuwarden, Friesland). Op het bedrijf staat een mono-mestvergister van Biolectric.

“Het oorspronkelijk plan was om samen met lokale energiecoöperatie Duurzaam Warga een dorpsmolen te realiseren, maar in 2015 zette de provincie er een streep doorheen”, aldus Hendrik en Reinou. “Dit betekende dat we moesten kijken naar andere vormen van duurzame energie en zodoende kwamen we uit op zonnepanelen. Duurzaam Warga heeft één coöperatief zonnedak gerealiseerd en samen met Groen Leven en Friesland Campina hebben we andere daken vol gelegd met zonnepanelen. Het nadeel van al deze zonnepanelen was dat de elektra-aansluiting verzwaard moest worden. Gelukkig kwam via ESK uit Dronryp een oplossing die evenveel kostte als de standaard oplossing van Liander maar daarentegen wel drie keer zoveel vermogen heeft.”

Met extra vermogen monovergisting ook een optie
“Uiteindelijk kwamen we via Friesland Campina ook in gesprek over mono-mestvergisting en Jumpstart”, vertelt Hendrik. “Eigenlijk ligt de productie van groen gas bij ons niet voor de hand, maar met de nieuwe verzwaarde elektra-aansluiting ontstonden mooie kansen. Vanwege onze elektra-aansluiting van 2 MW hebben we ervoor gekozen om het geproduceerde biogas met twee WKK’s van ieder 37 kW om te zetten in stroom. Nadat het grondwerk klaar was heeft Biolectric de vergister van 1200 m3 en de WKK’s in slechts twee weken tijd geplaatst.”

Verdienmodel
Over het verdienmodel zeggen Hendrik en Reinou: “Biolectric exploiteert de vergister en verhandelt de stroom. We wilden een aantal zaken graag eerst aanzien en deze werkwijze past beter in ons investeringsplaatje. Van Biolectric ontvangen wij een vergoeding voor arbeid, het leveren van mest en het gebruik van de grond. Ook krijgen we gratis warmte waarmee we onder andere ons huis verwarmen, een gasaansluiting voor ons huis hebben we niet meer. Na een periode van vijf jaar bekijken we of we de installatie over willen nemen en exploiteren of niet. Met de huidige energieprijzen is dat best interessant!”, zegt Hendrik. “Mono-mestvergisting is een welkome aanvulling op ons verdienmodel.”

Mooie bijvangst
“Wat het oplevert?”, zegt Hendrik. “Het gaat om de totale optelsom. Natuurlijk gaat het om de vergoeding, maar het levert nog veel meer op. Zo werkt het digestaat sneller dan drijfmest, het gras is groener en we hebben hogere eiwitgehaltes. Ook hebben we de stalvloer aangepast met rubbermatten, ik hoop dat die stikstofwinst zich gaat uitbetalen. En verder hebben we ideeën om te gaan stikstofstrippen, we hebben daardoor een nog grotere stikstofwinst en kunnen daarmee besparen op de aankoop van kunstmest en afvoerkosten van mest. Zo hebben we eigenlijk geen werk aan de mono-mestvergister. We blijven ons oriënteren op nieuwe ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan een elektrische voermenger of onze trekkers en werktuigen die rijden op biogas.”

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie