Minder uierontsteking door mono-mestvergisting?

Op het melkveebedrijf Van der Wal in Boornbergum draait sinds november 2020 een mono-mestvergister van HoSt waar het geproduceerde biogas wordt omgezet in Groen Gas dat in het aardgasnet gebracht wordt.

 

Het bedrijf met ruim 650 melkkoeien wordt gerund door vader Haye en zonen Jan, Harm Hans en Pieter. In 2018 is de stal uitgebreid waarbij met het realiseren van dichte vloeren al voorbereid werd op mono-mestvergisting. “Als Friesland Campina-lid draaiden we mee in het oriëntatietraject dat Jumpstart organiseerde”. Jumpstart is een project van Friesland Campina waarbij coöperatief mono-mestvergisters ontwikkeld worden en SDE is aangevraagd. Binnen dit project zijn 34 vergisters gerealiseerd. “Meedoen binnen Jumpstart bleek toen geen optie” vertelt Haye: “We wilden onze productie behoorlijk uitbreiden, wat via inkoop bij Friesland Campina financieel niet haalbaar was. Dat was jammer want Jumpstart is een goed concept”.

“In die fase is echter het contact met HoSt ontstaan. Zij zijn 1 van de 3 leveranciers binnen Jumpstart. HoSt was bereid om de investering te doen en de exploitatie te verzorgen. Zij hebben de SDE subsidie aangevraagd en de installatie gerealiseerd. Door corona heeft het langer geduurd dan gepland maar sinds november 2020 wordt er 40 kuub groen gas per uur geproduceerd.”

De Maatschap ontvangt een vergoeding voor het leveren van mest, arbeid en het beschikbaar stellen van grond. Als ze willen kunnen ze het contract overnemen en de exploitatie zelf ter hand nemen. Na afloop van de SDE-periode van 12 jaar vervalt de installatie aan de maatschap.

Wat zijn nu jullie ervaringen met digestaat?
(Digestaat is het product dat overblijft na de vergisting)
Haye vertelt dat zoon Jan, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor alles wat met mest te maken heeft, afgelopen seizoen proeven heeft genomen door percelen deels met digestaat en deels met drijfmest (uit de oude bestaande stal) te bemesten.

Je ziet duidelijk dat het land dat met digestaat bemest is, groener is. Doordat het dunner is dan drijfmest zakt het ook sneller in de grond.

Hoeveel werk kost het?
“Jan is verantwoordelijk voor de vergister. Vaak heeft hij er helemaal geen werk van. HoSt kijkt op afstand mee en kan bijsturen. Soms krijgt Jan dan een seintje dat hij iets aan de installatie moet doen. Gemiddeld zal het met 1 á 1.5 uur per week wel ophouden.”

Wat zijn andere ervaringen?
“In de nieuwe grote stal wordt biobedding gebruikt die van de dikke fractie van het digestaat gemaakt is”. Haye heeft de ervaring dat sinds vorig jaar het aantal uierontstekingen is gedaald. “Door het vergisting proces worden Colli-bacteriën blijkbaar afgedood.”

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie