Module Voedervoorziening

Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt ieder jaar een module voor studenten omtrent voedervoorziening in de melkveehouderij. Studenten dier- en veehouderij hebben hiervoor gegevens uit de kringloopwijzer, kuil- en bodemanalyses nodig op basis waarop zij een advies geven aan het betreffende melkveebedrijf. Daarnaast willen de studenten graag bij veehouders langsgaan om een gesprek te voeren over de bedrijfshistorie en de doelen van de bedrijfsvoering. Ook zouden ze graag zelfstandig enkele metingen verrichten in een of meer percelen, om zo het advies beter te kunnen onderbouwen. De module gaat dit jaar in de derde week van april van start. Heeft u interesse om mee te werken aan deze module, dan kunt u zich vrijblijvend tot 8 april a.s. melden bij de vereniging.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie