Mogelijkheid tussentijds beëindigen SNL-a contract

Een aantal beheerders heeft nog 1 of meerdere lopende SNL-a contracten (Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer). Wij willen daarom het volgende onder uw aandacht brengen.
De Europese regelgeving voor landbouwsubsidies kent een aantal basisvoorwaarden, ook wel ‘baseline’ genoemd. Per 1 januari 2018 krijgt u te maken met nieuwe basisvoorwaarden. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Omdat de voorwaarden wijzigen tijdens de looptijd van de subsidie heeft u de mogelijkheid om uw beheersubsidie per 1 januari 2018 te beëindigen. Dit kan eenmalig boetevrij. U moet dan wel al uw lopende SNL-a beheersubsidies opzeggen. Het is niet mogelijk een deel van uw SNL-a beheersubsidies op te zeggen.
Kiest u voor beëindiging van uw beheersubsidie? Dan stelt RVO de subsidie met ingang van 1 januari 2018 naar verhouding vast. U hoeft de subsidie die u al heeft ontvangen niet terug te betalen. Vanaf de datum van beëindiging hoeft u ook niet meer te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Kiest u niet voor beëindiging van uw beheersubsidie? Dan loopt uw subsidie automatisch door.

Wilt u uw beheersubsidie beëindigen?
Neemt u daarvoor contact op met RVO om het meldingsformulier aan te vragen. Met dit formulier wordt aan RVO doorgegeven dat u uw subsidie wilt beëindigen. De melding moet uiterlijk 15 oktober 2017 binnen zijn bij RVO.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie