Educatie

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden werkt met vele (onderwijs) partners samen om de kennis over het landschap van bewoners en bezoekers van het Nationaal Landschap te vergroten.

Basisscholen
Ruim 10 jaar werkt NFW samen met de Natuur- en Milieueducatiecentra De Klyster, De Naturij en Pingo & Pet en Landschapsbeheer Friesland aan het jeugdeducatieproject ‘Takomst foar in unyk lândkip’. Ieder jaar doen bijna 1.000 leerlingen van 30 basisscholen in Noordoost-Friesland mee aan dit project.

Leerlingen van groep 7 en 8 leren met in de klas over het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en de kenmerken daarvan. Als onderdeel van het lesprogramma gaan alle leerlingen met hun groep één dag bij een boer op bezoek om hem/haar te helpen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels. Naast het snoeiwerk volgen zij buiten ook een educatieve les in het veld waarbij ze ontdekken welke vogels er in de houtwallen leven en welke beestjes er in de sloten zitten. Daarnaast gaan ze tijdens de creatieve les aan de slag met het versieren van stokken.

Het lesprogramma vindt altijd in september plaats. Leerkrachten kunnen het lesmateriaal hier vinden. Scholen die in dit lespakket zijn geïnteresseerd, kunnen contact opnemen met het centrum voor Natuur- en Milieueducatie in hun gemeente.Beroepsonderwijs

Samen met docenten van Aeres College in Buitenpost kijken we of we een praktijkles voor de leerlingen van MBO 1 & 2 kunnen ontwikkelen.

Samenwerking
NFW werkt ook samen met o.a.

  • Botanische tuin De Kruidhof, Buitenpost. Botanische tuin, winkel en museum
  • Kinderboerderij De Naturij, Drachten. Speeltuin, speelhal, verkeerstuin, kinderboerderij en natuureducatief centrum
  • Om de Dobben, Burgum. Brasserie, natuur, recreatie, educatie
  • Hamster Mieden Educatieve Boerderij, Drogeham. Zorg- en leerboerderij, dagbesteding & opvang, logeren & vakanties, verjaardagsfeestjes
  • Educatief Centrum Hammerslag, Westergeest
  • Streekmuseum-Volkssterrenwacht Observeum, Burgum
  • Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet, Harkema
  • Scherjon’s Klompenmakerij & Klompenmuseum, Noardburgum
  • Museum Fogelsangh State in Veenklooster
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie