Natuurinclusieve Landbouw

De vorige keer hebben we u geïnformeerd over de verzending van de enquête die in het kader van het project natuurinclusieve landbouw is opgesteld. NFW heeft in de zomervakantie positief bericht over het vervolgproject ontvangen van subsidieverstrekkers RVO en SNN. Dit betekent dat de inhoudelijke uitkomsten van de enquête geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast is de vereniging bezig met het opstellen van een certificeringsmodel waarin landschappelijke waarden en biodiversiteitskenmerken kunnen worden geborgd. Dit model wordt op bedrijfsniveau als regionaal ingevuld o.b.v. de kenmerken en biodiversiteitsdoeleinden van de Noardlike Fryske Wâlden. Het concept zal daarna worden getoetst in de buurcollectieven It Lege Midden en ELAN zodat het in de toekomst breder kan worden uitgerold.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie