Niet afgeven kapvergunning door gemeente

U voert als beheerder het beheer uit volgens uw beheercontract ANLb. Voordat u daadwerkelijk overgaat tot uitvoering van eindkapwerkzaamheden, dient u een melding te doen of vergunning aan te vragen bij de gemeente. De werkwijze kan per gemeente verschillen. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met uw gemeente. In een enkel geval blijkt dat de gemeente geen eindkapvergunning geeft. Blijkt dat bij u het geval te zijn, dan verzoeken wij u dit door te geven aan bureau NFW. NFW overlegt dan met de desbetreffende gemeente. Voordat het ANLb 2016 in werking is getreden, is met alle gemeenten overleg geweest over de eindkapcylus van landschapselementen.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie