Nieuwe opzet nieuwsbrief NFW
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven gaat de NFW de nieuwsbrief verder digitaliseren. Daarnaast wordt ook de frequentie van publiceren gewijzigd. In de huidige opzet komt de nieuwsbrief NFW 4 keer per jaar uit: maart, juli, september en december. De onderwerpen die aan de orde komen zijn heel breed en divers.

Vanaf 2018 verschijnt de nieuwsbrief 6 keer per jaar: 4 keer met algemene informatie en 2 keer met specifieke informatie voor beheerders. In februari verschijnt een nieuwsbrief voor de beheerders Droge- en Natte Dooradering en Open Grasland met informatie over kapmeldingen, beheervoorschriften, voorwaarden plas-dras, gecombineerde opgave enz. De nieuwsbrief in oktober, eveneens voor beheerders Droge- en Natte Dooradering en Open Grasland, zal voornamelijk gaan over doelsoorten, nieuwtjes, monitoring, resultaten enz.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie