Nieuwe werkwijze plasdrassen

De NFW is intern bezig om de plasdrassen op een zodanige manier in het digitale systeem te zetten dat er hierdoor geen afkeuringen meer kunnen worden gedaan door de NVWA. Bij controles door de NVWA op plasdrassen leidden kleine afwijkingen vaak tot afkeuringen waarbij niet gekeken werd naar de kwaliteit van een plasdras. Dat er geen afkeuringen meer kunnen worden gedaan door de NVWA op de plasdrassen in de NFW wil niet zeggen dat er geen toezicht meer is. In de komende 3 jaar worden alle plasdrassen tenminste één keer beoordeeld door de schouwcommissie van de NFW. De plasdrassen moeten dan voldoen aan de oppervlakte en kwaliteitseisen die afgesproken zijn in de beheerovereenkomst ANLb.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie