NFW zet met enthousiaste bewoners eerste stap richting aardgasvrij Aldwâld

Geplaatst op woensdag 05 mei 2021


Op boerendaken zouden veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst.  Toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Eén van de redenen is dat het elektriciteitsnetwerk de (grote) hoeveelheid centraal opgewekte duurzame energie niet aan kan. Daardoor is er geen mogelijkheid om decentraal nog meer duurzame energie op het net te leveren. Dit is ook het geval met de kabel Kollum 13, een elektriciteitskabel die van Kollum langs Oudwoude naar Ee gelegen is. Meer mensen zouden hier duurzame energie willen produceren maar dat kan het elektriciteitsnet niet aan. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden onderzoekt samen met het buurtinitiatief Aldwâld Van Aardgas Los of het mogelijk is om met een warmtenet lokaal opgewekte elektriciteit om te zetten in warmte zonder dat hiervoor het bestaande elektriciteitsnetwerk hoeft worden verzwaard. Hiervoor gaan zij samen met de gemeente Noardeast-Fryslân aan de slag met een aanvraag om een proeftuin Aardgasvrije Wijken te worden.

Bij lokaal geproduceerde zonne-energie is het van belang dit direct te verbruiken om zo de elektriciteitskabel te ontlasten. In de praktijk werkt dit niet altijd zo omdat er ook elektriciteit nodig is op momenten dat de zon niet schijnt. Uit onderzoek van Liander en een masterstudent aan de TU Eindhoven blijkt dat een warmtenet mogelijk een oplossing kan zijn voor het opslaan van lokaal opgewekte duurzame energie in warmte. Alle betrokken partijen willen binnen het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken onderzoeken wat hiervoor nodig is om dit tot een succes te maken.

Oudwoude
De huishoudens in Oudwoude zouden kunnen worden aangesloten op dit warmtenet en met de warmte hun huizen kunnen verwarmen. Dan is er geen aardgas meer nodig. In Oudwoude is er een enthousiaste groep bewoners die wil helpen om het dorp aardgasvrij te maken én de opbrengsten in het dorp te houden. Janny Cnossen “Wij willen graag het heft in eigen handen hebben en houden en zien een kans om deze energietransitie tot een succes te maken. Daarvoor zijn we ‘Aldwâld van Aardgas Los’ gestart. Voor en door het dorp!”

Programma Aardgasvrije Wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is bedoeld om initiatieven op het gebied van aardgasvrij, isolatie en warmtetransitie te stimuleren. Hiervoor is vooral procesgeld beschikbaar. Procesgelden zijn nodig omdat er vaak veel voorwerk moet gebeuren om tot een uitvoeringstraject te komen. Gemeenten moeten aanvrager zijn van een PAW-aanvraag en trekken deze kar. Samen met lokale initiatiefnemers kan er dan gewerkt worden aan een haalbaarheidsplan die bij voldoende animo en kosteneffectiviteit kan worden uitgevoerd in een vervolgproject.

De werkgroep gaat samen met NFW en de gemeente verder inventariseren wat de mogelijkheden zijn om tot een aanvraag te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met initiatiefnemer van de werkgroep, Jannie Cnossen via ynbalans@gmail.com


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie