Bericht van de voorzitter: GLB, weidevogels en veldexcursies

Geplaatst op dinsdag 22 september 2020


Wij zijn weer begonnen met de eerste bijeenkomsten, natuurlijk op anderhalve meter afstand. Begin juli hadden we op onze ledenvergadering in Burgum een mooie opkomst en wij waren er ook wel weer aan toe om elkaar weer te zien. Wout van Vulpen is in deze vergadering benoemd tot Algemeen Secretaris Directeur en Alex Datema heeft een inspirerend verhaal gehouden over de toekomst van de collectieven en BoerenNatuur.

Deze toekomst is erg afhankelijk van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) en de ruimte die Nederland daar in krijgt en ook wil nemen met het Nationaal Strategisch Plan.

Wij leveren met onze pilot Hoe? Zo! de bouwstenen hiervoor aan samen met de andere pilots. Voordat dit zover is zullen we afhankelijk zijn van de budgetmogelijkheden die we van de provincie hopen te krijgen voor een overgangsperiode nieuwe beheersovereenkomsten moeten afsluiten omdat het nieuwe GLB niet voor 2024 klaar zal zijn.

In oktober komt het weidevogelbericht uit en overal in Fryslân zijn de resultaten zeer slecht, behalve op de eilanden waar ze geen last hebben van grondpredatie (vossen en steenmarters). De gezamenlijke collectieven zijn in overleg met de provincie over wat we hier nog meer aan kunnen/mogen doen. Ook de politiek in onze provincie is van mening dat we alle mogelijkheden moeten benutten om de weidevogels beter te beschermen en roept het college van Gedeputeerde Staten op om dit ook landelijk te regelen.

Het jaar 2021 is het thema: “Ode aan het Nederlandse Landschap”. Waar is dat mooier dan in Fryslân en dan speciaal in de Noardlike Fryske Wâlden? De onontdekte parel met zijn “Bosk en Iepen fjild”. Wij hebben dit jaar weer een aantal veldexcursies georganiseerd om van dit mooie landschap te genieten en kennis over dit landschap weer te delen met elkaar en onze inwoners. Ook de basisschoolleerlingen zijn weer met begeleiding in onze houtwallen en elzensingels aan het werk gegaan om actief en praktisch te leren van en in ons levende erfgoed. Zo leren ze het landschap waarderen met onvergetelijke ervaringen. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en daar gaan we voor met ons bijzondere en gewaardeerde Singellân.

Albert van der Ploeg
Voorzitter


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie