Bijeenkomst schouwcommissie

Geplaatst op woensdag 09 maart 2022


Deze week hadden we een bijeenkomst met onze schouwcommissie bij NFW-lid Folkert Algra. We hebben samen teruggeblikt op het beheerjaar 2021 en ervaringen uitgewisseld: wat is er geschouwd, wat waren veel voorkomende afwijkingen, waar liepen schouwers tegenaan? Ook gingen we het veld in om te bekijken of we landschapselementen hetzelfde beoordelen. Zo optimaliseren we de kwaliteit van de schouw en zorgen we dat we samen op 1 lijn zitten.

De meest voorkomende afwijkingen die de schouwers in 2021 tegenkwamen:

  • Te weinig indicatorsoorten in de kruidenrijke graslandrand
  • Onvoldoende of onjuiste afrastering bij de landschapselementen
  • Bedekkingsgraad onjuist (elementen met geen of te weinig bomen)
  • Snoei-/maaiafval in het element
  • Bemeste kruidenrijke randen

 

Andere vragen waar schouwers tegenaan liepen:

Hoe ga je ermee om wanneer er bij het uitrijden van ruige mest ook veel kuilresten mee uitgereden worden?
Er staat niet specifiek in het pakket dat het niet mag, maar het heeft de voorkeur dat het om (strorijke) vaste mest gaat en dus niet om kuilresten. Wanneer geconstateerd wordt dat er voornamelijk kuilresten uitgereden zijn, is het voorstel om de beheerder te vragen bij een volgende keer het aandeel kuilresten zo klein mogelijk te houden en vooral strorijke vaste mest uit te rijden. Ook wanneer er veel afval zoals kuilplastic in de uitgereden ruige mest zit, moeten de schouwers dat bij de beheerder melden en aangeven dat dat verwijderd moet worden.

Verder gaven schouwers aan dat ze soms hele korte landschapselementjes tegenkomen waar maar weinig bomen staan. Is het dan wel zo nuttig die in beheer te hebben? Als ze verder aansluiten op het netwerk van landschapselementen, dan is het niet zo’n probleem. Maar wanneer het losstaande elementen zijn dan is het goed om met de beheerder in overleg te gaan over het nut van het hebben van een ANLb-pakket op zo’n ‘landschapselement’.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie