Deelnemer gezocht: Project de Natuur Inclusieve Kringloopstal

Geplaatst op dinsdag 01 maart 2022


NFW zoekt in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein naar een melkveehouder die in een vereniging van melkveehouders, kennisinstellingen en enkele relevante aanbieders van producten en diensten, stoppen wil met drijfmest en wil omschakelen naar natuurinclusieve circulaire productie.

In het project starten we een kortlopend praktijknetwerk waarin we onderzoeken wat voor de deelnemende melkveebedrijven haalbare actieplannen zijn voor het ontwikkelen van de ideale melkveestal. Er wordt een co-creatieproces opgestart waarin praktijkkennis, theoretische kennis en nieuwe en bestaande praktische oplossingsmogelijkheden ontdekt en getoetst worden. Dit levert belangrijke nieuwe inzichten op voor alle deelnemers. In het project maken alle consortiumpartners concrete plannen hoe zij hun rol in de sector voor melkveehouders die willen omschakelen kunnen versterken.

Wat vragen we van, en geven we aan de veehouders:

  • Interview en aanleveren relevante bedrijfsgegevens om huidige situatie in kaart te brengen; doorlezen tussentijds bedrijfsverslag. 4 uur eigen inzet
  • Voorbereiding voor en deelname aan startworkshop om gezamenlijk de ideale stal van de toekomst te kunnen ontwerpen. 4 uur eigen inzet
  • Uitvoeren eigen verkenning en tussentijdse terugkoppeling aan veehouders van aanpassingsplannen. 8 uur eigen inzet
  • 4 uur eigen inzet

Totale eigen inzet is 20 uur (niet vergoed).

Veehouders krijgen van hun eigen bedrijf een innovatieplan, met daarin: een intake rapport, schets van de ideale stal en een technische en financiële uitwerking van mogelijke aanpassingen en aanbevelingen voor het vervolg. Deelnemers van agro-bedrijven krijgen op de workshops inzicht in innovatieplannen van veehouders en krijgen analyserapporten m.b.t. de betrokken innovaties. Tot slot wordt er geëvalueerd hoe een vervolgproject in gang gezet kan worden. U kunt zich aanmelden door een reactie te sturen naar info@nfw.frl , graag horen wij daarbij van u wat uw motivatie is om mee te doen.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie