Gerrie Visser benoemd tot algemeen secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâlden 

Geplaatst op donderdag 21 april 2022


Gerrie Visser wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot de algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Zij neemt dan officieel het stokje van Wout van Vulpen over. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijke bijeenkomst waarmee het 20-jarige bestaan van de vereniging wordt gevierd. In juli komt zij al in dienst van de vereniging voor een inwerkperiode. De benoeming is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering die 20 april jl. plaatsvond.

Gerrie Visser (49) is een boerendochter uit Broeksterwâld en werkte als zelfstandige projectleider en/of fondsenwerver o.a. voor verschillende agrarische- en culturele projecten zoals Living Lab Fryslân, Stichting Nootstroom, Pier21 en Stichting Brave New World Producties. Zij zal leiding gaan geven aan de samenwerking tussen de gebieds- en samenwerkingspartners rond het Particulier en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, de projecten voor een duurzame landbouw en de profilering van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden samen met het team van negen (parttime) medewerkers op het bureau van de vereniging in Buitenpost.

Gerrie Visser: “Naast de betrokkenheid bij de culturele sector was ik in mijn werk voor Living Lab Fryslân betrokken bij de huidige transitie van de landbouw. De combinatie van deze sectoren heeft mij geleerd om met een bredere blik naar zaken te kijken. Graag benut ik mijn ervaringen om voor de leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in het Nationaal Landschap, de regio van mijn ‘thús wêzen’, te werken aan de toekomst van het gebied en in het bijzonder aan een toekomstbestendige agrarische sector midden ‘in ‘e Mienskip’.

Vertrek Wout van Vulpen
Wout van Vulpen heeft de functie van algemeen secretaris/directeur ruim twee jaar vervuld. Daarvoor was hij ruim acht jaar bestuurslid en secretaris van de vereniging en betrokken bij de professionalisering van het (Agrarisch) Natuur & Landschapsbeheer.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie