Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap

Geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019


De houtwallen zorgen voor een grote positieve bijdrage aan de biodiversiteit in dit agrarisch landschap. Dat is de conclusie van het afstudeeronderzoek “Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?” waarmee de studenten Rutger J. Diertens & Remco Ploeg onlangs aan de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein zijn afgestudeerd.

Het onderzoek voerde zij uit binnen een gebied bij Eastermar dat bestaat uit 28 houtwallen. 21 houtwallen lagen tussen twee graslandpercelen en 7 houtwallen tussen twee bouwlandpercelen. Om te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de insecten in het houtwallengebied hebben zij potvallen geplaatst voor het vangen van grondbewonende insecten en plakvallen voor vliegende insecten. In een transect van de houtwal tot in het gebruikte land zijn op vier plekken een potval en een plakval geplaatst: op de houtwal, direct naast de houtwal, en op 5 en 15 meter vanaf de houtwal in het aangrenzende land. Hiermee werd het mogelijk om over deze gradiënt van houtwal tot in gebruikt land te meten waar de hoogste aantallen insecten (dichtheid) zich bevonden en waar de meeste insectsoorten (soortenrijkdom) te vinden waren.

Tips voor het beheer
Uit hun onderzoek blijkt dat niet alleen de houtwal, maar ook de randen belangrijk zijn voor de variatie en de mate van stabiliteit die gewild is bij insecten. Voor het beheer liggen hier dan ook kansen om het gebied nog beter in te richten voor insectenbiodiversiteit. Het advies is dan ook om randen meer te ontzien om insecten populaties te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan het later maaien van de randzone, minder bemesten of helemaal niet bewerken van de randen en eventueel in te zaaien met (bloeiende) kruiden om voedselbeschikbaarheid te vergroten.

Ook is gebleken dat een goede struiklaag en de aanwezigheid van de meidoorn en wilg in de houtwal een positieve invloed hebben op het voorkomen van insecten. Geadviseerd wordt om bij beheer kaalslag van de struiklaag te voorkomen en zoveel mogelijk gefaseerd snoeibeheer toe te passen. Verder is het van belang om interessante bloeiende struiken en bomen te handhaven of bij te planten.

Meer over de methode en de soorten insecten lees je in de samenvatting van hun onderzoek.

Samenvatting – Houtwallen – Een insectenwalhalla in agrarisch landschap – R Diertens R Ploeg – 2019


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie