Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie. Informatiebijeenkomst masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019


LET OP! De informatiebijeenkomst van 23 oktober is geannuleerd. We komen z.s.m. met een nieuwe datum!

Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister? Voor antwoord op deze én andere vragen organiseren de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, provincie Fryslân en LTO Projecten de masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

De masterclasses starten met een informatiebijeenkomst op woensdag 23 oktober van 13:00 tot 15:30 uur (LET OP! DE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD) op de Dairy Campus in Leeuwarden. Geïnteresseerden krijgen hier vrijblijvend alle informatie over de vier bijzondere masterclasses die de komende maanden op stapel staan.

Biologie, techniek en digestaat

Biologie, techniek en digestaat staan centraal tijdens de masterclass die in november 2019 gehouden wordt op de Dairy Campus in Leeuwarden. Een vergister is eigenlijk goed te vergelijken met de pens van een koe: een anaerobe omgeving vol met bacteriën, toegespitst op het afbreken van organisch materiaal. Hierbij komen CO2 en het energierijke methaan vrij. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de biologie van vergisting: uit welke stappen bestaat het proces en hoe voert de biologie deze uit? De laatste stap, methaanproductie, wordt uitgevoerd door een groep organismen die al miljarden jaren op de aarde voorkomen, de zogenaamde ‘oerbacteriën’. Die worden aangetroffen op bijzondere plekken en in extreme omstandigheden: geisers, zoute meren, de bodem van de zee en in de vergister.

Businesscase monovergister

In januari 2020 wordt verder gegaan met een businesscase voor de aanschaf van een monovergister en wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van Jan Dirk van Mourik in Winsum. Melkveehouder Jan Dirk produceert duurzame energie met zonnepanelen en wint warmte terug uit melk met behulp van een ECO200-systeem. De volgende stap is de realisatie van een monovergister op zijn erf. Hij zal een uitleg geven hoe hij tegen de businesscase aankijkt, waar hij bij de planontwikkeling tegenaan is gelopen en hoe hij daarmee is omgegaan. Met antwoord op vragen als: wat komt er vergunningtechnisch bij kijken? Wat zijn de mogelijke effecten van monovergisting op de bedrijfsemissies zoals ammoniak en methaan? En hoe betrek je de omgeving erbij?

Bodem en bemesting

Door de toenemende belangstelling voor monomestvergisting laaien ook de vragen over de kwaliteit van digestaat als meststof op. Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de bemestende waarde van digestaat en wordt die vergeleken met drijfmest. De effecten van digestaat op de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit op de kwaliteit van het gras(land) worden inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt op basis van gegevens van derden en recente eigen (microbiologische) metingen. Naast de theoretische achtergrond wordt besproken hoe digestaat in de praktijk goed is in te passen in de bedrijfsvoering en worden handvatten gegeven. De bijeenkomst vindt plaats in maart 2020 in Oosterwolde en wordt inhoudelijk verzorgd door Van Hall Larenstein, in samenwerking met Bioclear Earth.

Excursie kunstmestvrij boeren

De laatste masterclass, in maart 2020, staat in het teken van kunstmestvrij boeren. Circulair werken betekent een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Bovendien: als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, is er minder transport van kunstmest van buiten de regio nodig. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Een intrigerend scenario, dat uit de doeken wordt gedaan op proefboerderij De Marke (Hengelo Gld).

Aanmelden informatiebijeenkomst

Kom voor meer informatie over de masterclasses naar de informatiebijeenkomst op 23 oktober a.s. Deze vindt van 13:00 tot 15:30 uur plaats bij de Dairy Campus, Boksumerdyk 11 in Leeuwarden.

Schrijf je nu in!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”

 


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie