Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Geplaatst op donderdag 10 november 2022


Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De terugkeer van het boerenlandvogeltje, dat ook wel de keninginne fan ‘e Wâlden wordt genoemd, uit hun wintergebieden wordt ieder jaar vanaf begin april op de voet gevolgd. In het dykswallengebied van 650 ha bij Eastermar/It Heechsân hangen 120 nestkasten (naast die van de Vogelwacht Eastermar). In het elzensingelgebied van eveneens 650 ha bij Surhuzum hangen er nog eens 100.

Verschil dykswallen en elzensingels
Op 13 april meldde de eerste Gekraagde roodstaart zich bij Eastermar, na terugkeer uit het overwinteringsgebied ten zuiden van de Sahara, de Sahel. Dit was een week later dan vorig jaar. Gelukkig was dat geen slechte voorbode. Bij Eastermar werden dit voorjaar meer broedparen dan ooit geteld. In totaal 60 paren, twee meer dan vorig jaar. In Surhuzum liep het iets minder voorspoedig. De teller bleef staan op 35 broedparen, drie minder dan vorig jaar. Dit verschil past wel in het algemene beeld: de dykswallen zijn rijker aan roodstaarten dan de elzensingels. Bovendien is de trend in het dykswallengebied sinds 2014 positief en is de stand in het elzensingelgebied stabiel. De positieve trend bij Eastermar is vergelijkbaar met de landelijke trend van Sovon (Landelijke vogelonderzoeksorganisatie), die de laatste jaren een toename laat zien. Waarom de stand in het elzensingelgebied bij Surhuzum niet meestijgt, is een raadsel. De komende jaren bieden wellicht het antwoord op de vraag.

Lager broedsucces dan voorgaande jaren
Dit jaar waren bij Eastermar 22 van de 120 nestkasten bezet door de Gekraagde roodstaart, bij Surhuzum waren dat zeven van de 100. In de meeste andere nestkasten zaten Koolmezen en Pimpelmezen. Studenten van Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden, gingen wekelijks bij de kasten langs om ze te controleren.

Het broedsucces van de roodstaarten was dit jaar lager dan gewoonlijk. In Eastermar was het 65% tegen gemiddeld over de afgelopen 9 jaar 74%. In Surhuzum was het broedsucces dit jaar 58% tegen gemiddeld 67% over de afgelopen 9 jaar. In Eastermar was predatie een belangrijke verliesoorzaak, vermoedelijk door Gaaien. Die soort wordt ervan dat ze het vooral gemunt hadden op een aantal kasten met halfopen voorkant, waar ze gemakkelijk bij het nest kunnen. In voorgaande jaren speelde dit nooit zo duidelijk. Een mogelijke oorzaak is dat de eik vorig jaar weinig eikels droeg, waardoor de Gaaien geen voorraad hebben kunnen aanleggen. Het broedsel van de Gekraagde roodstaart was waarschijnlijk alternatief voedsel. Dit jaar draagt de eik overdadig veel eikels, dus volgend jaar worden geen probleem met predatie door Gaaien verwacht. Dan kunnen de roodstaarten weer ‘ouderwets’ jongen grootbrengen.

Dankzij het jaarlijks monitoren van de nestkasten kunnen we trends en uitschieters in kaart brengen. Daarmee kunnen we het leefgebied van de Gekraagde Roodstaart veilig stellen.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...

Gerrie Visser benoemd tot algemeen secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâlden 

Gerrie Visser wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot de algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie