Het nieuwe ANLb komt eraan

Geplaatst op donderdag 01 juli 2021


De huidige contractperiode van ANLb heeft een looptijd van 2016-2021.  Dat betekent dat de overeenkomsten met onze ANLb-beheerders eindigen op 31-12-2021.

Een besluit van de overheid zorgt ervoor dat er nu nog geen nieuwe contractperiode van zes jaar kan volgen maar dat 2022 een overgangsjaar wordt. Dat betekent dat er eerst een éénjarige overeenkomst volgt en vanaf 2023 een meerjarige vervolgperiode ANLb. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, benaderen medewerkers van bureau NFW onze beheerders apart per leefgebied om een overeenkomst voor te bereiden voor beide periodes, in één keer.

  • Voor het leefgebied Droge Dooradering (landschapsbeheer) zijn vanaf 1 juli tijdelijke medewerkers gestart die de beheerders per mail een voorstel doen voor het beheerjaar 2022 én daarnaast voor de daar opvolgende meerjarige ANLb-periode vanaf 2023. U als beheerder kunt dit voorstel beoordelen en waar nodig uw eigen voorkeur aangeven om het daarna op zo kort mogelijke termijn digitaal terug te sturen naar bureau van NFW voor verwerking. In het najaar wordt u opnieuw door bureau van NFW benaderd om het contract definitief te maken.
  • Voor het leefgebied Open Grasland (weidevogelbeheer) zal dat vooral gaan via de Beheerregisseurs in het najaar van 2021.
  • Voor het leefgebied Open Akkerland (akkervogelbeheer) zal dat vooral gaan via de nog aan te stellen Beheerregisseur in het najaar van 2021.
  • Voor het leefgebied Natte Dooradering (slootbeheer) zal dat vooral vanuit bureau gaan in het najaar van 2021.

 

Het bestuur van NFW heeft voor deze aanpak gekozen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan om ook de overheadkosten van voorbereiding zo laag mogelijk te houden. Graag rekenen wij op uw medewerking hierbij.

Voor vragen is het bureau van NFW bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie