Ideeën voor opwekken duurzame energie gezocht

Geplaatst op dinsdag 02 november 2021


In Noordoost Friesland zijn er op dit moment veel problemen als het gaat om teruglevering van opgewekte energie op het elektriciteitsnet. In onze regio betekent dat er de komende jaren zeer veel kabels verzwaard moeten worden en dat er op dit moment vrijwel geen mogelijkheden liggen om energie via grootverbruiksaansluitingen op het net terug te leveren. De NFW is op zoek naar bedrijven die ondanks dit gegeven toch zoeken naar de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming en organiseert daarvoor een verkennende avondbijeenkomst op maandag 29-11-2021 van 20:00 tot 21:30. Let op: de avond is vanwege de huidige coronamaatregelen verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Het doel van de avond is meerledig. Enerzijds willen we graag informatie verschaffen over de warmtevisies van gemeenten en de problematiek die we nu zien in de energietransitie, hiervoor zal de Gemeente Tytsjerksteradiel een toelichting geven. Anderzijds willen we lokale initiatieven een podium geven en willen we het hebben over oplossingsrichtingen.

NFW is betrokken bij een landelijk project waarin wordt geïnventariseerd wat de landbouw in verschillende gebieden maximaal kan bijdragen aan de energietransitie. Naast de inventarisatie willen we vanuit dit project op termijn ook overgaan naar realisatie. Vanuit dit project zullen Gerard Migchels (WUR) en Wouter Veefkind (LTO) een inhoudelijke presentatie geven over het project, waarna we graag met een panel de lokale initiatieven en ontwikkelingen bespreken.

De avond zal worden voorgezeten door onze voorzitter Albert van der Ploeg, in het panel zullen de volgende personen zitting nemen:

  • Andries Bouma – Wethouder Tytsjerksteradiel
  • Gjalt Benedictus – Energiecoöperatie Garyp
  • Jannie Cnossen – Ontwikkeling warmtenet Oudwoude
  • Tom de Jong – bestuurslid Noardlike Fryske Wâlden – ontwikkeling Plattelands Energie Bedrijf
  • Vertegenwoordiging vanuit Liander – verantwoordelijk voor elektriciteitsnetwerk

Wij horen graag of u in de gelegenheid bent voor deze avondbijeenkomst. In verband met de aangescherpte coronaregels kunnen wij nog niet aangeven of de bijeenkomst fysiek (hoogstwaarschijnlijk met QR codes) of digitaal plaats gaat vinden. Aanmelden kan via info@nfw.bm


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie