Rapportage akkerbeheer 2021

Geplaatst op donderdag 03 maart 2022


Sinds 2019 voert een aantal NFW-leden akkerbeheer uit. In 2021 is er voor het eerst een telling van de akkervogels uitgevoerd. Het was een zeer koud voorjaar, na 2013 het koudste voorjaar sinds het begin van de metingen van het KNMI in 1902. Het voorjaar verliep ook natter dan normaal. De zomer verliep daarentegen ‘normaal’. Het natte en koude voorjaar is waarschijnlijk niet ongunstig geweest voor het broedsucces van akkervogels. Er werd laat gemaaid en de groei van gras was vertraagd door regen en kou. Ook akkerbouwgewassen als hakvruchten en zomergranen werden later gezaaid dan normaal. Akkervogels konden optimaal van deze lange rustperiode profiteren.

De tellingen hebben plaatsgevonden op beheerpercelen en referentiepercelen. Er zijn drie telrondes geweest tussen 20-30 april, 23-31 mei en 8-15 juni. Broedvogels hebben zogenoemde ‘datumgrenzen’: Waarnemingen binnen deze telperiodes duiden op broedzekerheid voor de meeste soorten. De tellers voeren de telling uit door langs een beheereenheid te lopen en alle vogels en zoogdieren vast te leggen op een digitale gebiedskaart (Avimap). Ook waarnemingen in een bufferstrook van 150 meter om de beheereenheid worden meegeteld. Waarnemingen worden vastgelegd via broedcodes. Elke gedragsuiting van de vogels heeft een eigen broedcode.

In totaal zijn er 62 verschillende vogelsoorten waargenomen. De huismus werd het meest geteld. Deze hoofdsoorten voor het ANLb werden gezien:

  • Meest in het oog sprong de veldleeuwerik. In het gebied tussen Kollumerpomp, Warfstermolen en Munnekezijl zaten mooie dichtheden van deze soort.
  • Gele kwikstaart komt verspreid over het gebied aardig voor.
  • Kievit en scholekster komen in minder hoge dichtheden voor.
  • Rondom Warfstermolen werd de graspieper regelmatig waargenomen.
  • De kneu werd vooral bij de slaperdijken waargenomen.

Lees hier het rapport Monitoring Akkervogels Noardlike Fryske Wâlden 2021

Meer informatie over het beheergebied Open Akkerland vind u hier.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie