Steun uit bedrijfsleven voor Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2022


Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is prachtig met zijn elzensingels, houtwallen en weidevogelgebieden. Bedrijven uit de regio kunnen helpen dit landschap mooi te houden. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is hiervoor een campagne gestart met de titel ‘Wat moai!’. Freed Mobile+Interactive uit Surhuisterveen en DRS Installatietechniek uit Noardburgum zijn de eerste twee bedrijven die het landschap steunen door vriend te worden van de vereniging.

Veel bedrijven hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) hoog in het vaandel staan. Bij duurzaam ondernemen hoort ook oog voor de omgeving waarin we wonen en werken. Bedrijven kunnen de daad bij het woord voegen door het landschapsbeheer en weidevogelbeheer in hun eigen werkomgeving te ondersteunen en vriend van de vereniging NFW te worden. Zo zijn ze direct van meerwaarde voor het Nationaal Landschap, dat ligt tussen Dokkum en Drachten.

Wat moai!
Het ‘smûke’ coulisselandschap in de regio Noordoost-Fryslân telt duizenden kilometers aan elzensingels, houtwallen en honderden pingoruïnes en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna en de biodiversiteit is bijzonder groot. Deze landschapselementen hebben regelmatig onderhoud nodig. Dit is van oudsher een taak van de boeren. Bijna 800 boeren en particulieren voeren natuur- en landschapsbeheer uit, waaronder ook vogelbeheer in het open weide- en akkerbouwgebied. Zij zijn lid van de vereniging NFW. De betrokken beheerders kunnen de hulp van het bedrijfsleven goed gebruiken.

Uniek diner in het landschap
Grotere ondernemingen in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel ontvangen een mailing van de NFW. “Wij roepen ondernemers op om vriend te worden en zo bij te dragen aan het behoud van ons prachtige coulisselandschap en onze waardevolle weidevogelgebieden”, zegt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. “Bedrijven kunnen uit verschillende pakketten kiezen om ons werk direct te steunen. Met het meest uitgebreide pakket kan het bedrijf genieten van een uniek diner voor klanten of personeel met streekgerechten midden in het coulisselandschap, inclusief een landschapsexcursie. Samen houden we ons landschap mooi!”, aldus Van der Ploeg. Meer informatie staat op www.watmoai.nl.

Freed en DRS
Freed Mobile+Interactive uit Surhuisterveen en DRS Installatietechniek uit Noardburgum hebben binding met de Noardlike Fryske Wâlden. Veel van de personeelsleden komen uit de regio en waarderen de natuurlijke omgeving. “Aan het eind van de dag vind ik het prettig om mijn hoofd leeg te maken door de fiets te pakken en een rondje te doen door de prachtige natuur van de Noardlike Fryske Wâlden”, aldus Wouter Slotegraaf, mede-eigenaar van Freed. “Ik hou ervan om in de natuur te wandelen. We voelen ons thuis in het ‘beamtegrien’”, vertelt Romke Hoeksma die met twee vennoten DRS Installatietechniek runt. De twee vinden het passend voor hun onderneming om de vereniging Noardlike Fryske Wâlden te steunen.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie