Speciale editie: ‘Tomke tusken de toarnbeien’ voor alle peuters in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 12 juli 2021


Tomke gaat samen met zijn vriendinnetje Yana Yu en zijn hondje Romke bramenplukken in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Daar beleven zij een spannend avontuur. Gelukkig is daar de boer en komt alles goed. Dat is in het kort waar het verhaal ‘Tomke tusken de toarnbeien’ (Tomke tussen de bramen) over gaat. De peuters van Thuishuis De Bernebeam uit Kollumerzwaag hingen vandaag aan de lippen van Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Hij las de kinderen, uiteraard in het Fries, het verhaal voor uit deze speciale editie van het peuterboekjes ‘Tomke’. Dit boekje is een cadeau van de organisatie van bramenfestijn Brommels! aan alle peuters in de Noardlike Fryske Wâlden. De primeur was voor de jongens en meisjes van De Bernebeam. Zij kregen de allereerste exemplaren van het boekje uit handen van Tomke zelf op het boerenbedrijf van de familie Turkstra in Kollumerzwaag.

Het boekje is deze zomer voor peuters gratis af te halen bij de bibliotheken en peuterspeelzalen in Noordoost-Friesland.

10 jaar bramenfestijn Brommels!
Deze middag was een van de Tomke-activiteiten die op het programma van Wâldpyk bramenfestijn Brommels! staan. Op verzoek van de Commissie Brommels! hebben de vaste schrijvers en tekenaar van ‘Tomke’ een themaboekje over bramen en het coulissenlandschap Noardlike Fryske Wâlden geschreven. “We vieren dit jaar de 10e editie van Brommels! We vonden het een goed idee om iets te doen voor de aller jongsten. In samenwerking met de schrijvers en tekenaar en de input van vereniging Noardlike Fryske Wâlden is er een prachtig Tomke themaboekje ontstaan met een verhaal, liedje, recept en een zoekpuzzel. Echt een cadeau dat we met trots uitdelen aan alle kleine Wâldpykjes!” aldus Sigrid Keimpema van de commissie.

Ook Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is trots op het resultaat: “Wat moai dat de bern mei Tomke al boartsjend genietsje kinne fan de Noardlike Fryske Wâlden, sa ek Frysk leare om nea wer te ferjitten en it ek troch te fertellen.”

Bramenfestijn Brommels!
Dit jaar wordt Brommels! gevierd op zaterdag 28 en zondag 29 augustus. Iedereen kan dan bramen plukken waar de paarse Brommels!-vlag wappert. Dat is op tientallen locaties in het Nationaal Landschap. Op de website www.brommelsfestijn.nl staan eind augustus alle pluklocaties aangegeven. Naast het bramenplukken staan er ook andere activiteiten op het programma. Een aantal daarvan zullen in het teken staan van biodiversiteit, het thema van Brommels! dit jaar.

Fries voor peuters
De Tomke boekjes zijn een uitgave van de Afúk. De Afúk stimuleert het Friese taalonderwijs. Deze speciale editie ‘Tomke tusken de toarnbeien’ is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Vrienden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, het Feitsma Fûns, de Douwe Kalma Stifting, St. Arjen Witteveen-fûns en project Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip.

Commissie Brommels!
Wâldpyk bramenfestijn Brommels! wordt georganiseerd door de Commissie Brommels! De commissie is een vrijwilligersorganisatie. De commissieleden ondersteunen inwoners en organisaties uit de regio bij het organiseren van activiteiten voor het bramenfestijn en stellen een compleet activiteitenprogramma op. De Commissie Brommels! voert de PR en communicatie voor het programma, verzorgt de sponsor-, subsidie- en fondsenwerving en regelt de vergunningaanvraag en verzekering van het tweedaagse evenement. Daarbij handelt de commissie onder verantwoordelijkheid van de Stichting Wrâldfrucht. Brommels! wordt jaarlijks in het 4e weekend van augustus gehouden. Dit jaar is de 10e editie. In verband met de corona-pandemie is het grote jubileumfeest naar 2022 verplaatst. In 2021 is er een ‘gewone’ Brommels!.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Bekijk ook de video van RTV NOF:

 


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie