Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021


Meer regels of meer vertrouwen?!

Wij leven in een overgereguleerde samenleving en dat leidt soms tot problemen. Daarom roept de politiek op tot minder regelgeving, maar als er weer iets mis gaat moeten er weer regels komen om te voorkomen dat het weer mis gaat. Zo zitten we in een regelgevingskringloop en neerwaartse spiraal die we moeten zien te keren. Ook de landbouw heeft te lijden onder vergaande regelgeving op het gebied van mest- en mineralen met als meest recente voorbeelden fosfaat en stikstof, maar ook op het gebied van Identificatie en Registratie.

Er hoeft maar iets mis te zijn en de hele boel gaat op slot.

Provincie en gemeenten zijn op dit moment bezig met de omgevingsvisies die vastgelegd zullen worden in omgevingsverordeningen. De omgevingsvisies zijn vooral opgezet en bedoeld om van onder op de discussie over veranderingen in goede banen te leiden met heldere kaders en zo weinig mogelijke regels om tot een optimaal eindresultaat te komen. Maar door alle eisen en waarborgen van alle belanghebbende partijen en om goed te kunnen sturen is het eindresultaat een omgevingsverordening, die nog strenger? is dan het streekplan Fryslân en de bestemmingplannen van de gemeenten. Zo bepaalt de gemeente Leeuwarden in haar omgevingsverordening dat Agrarische bedrijven niet meer mogen uitbreiden. De provinsje Fryslân is van plan om in haar omgevingsverordening regels op te nemen voor zorg voor weidevogels om te controleren of het wel goed gaat en te handhaven als het mis gaat.

De zorg voor weidevogels is geregeld in de wet Natuurbescherming van 17 december 2015, maar wordt geborgd door de boeren, nazorgers en vogelwachters. Wat deze werkers in het veld nodig hebben is positieve stimulering en waardering. Hulp, als de predatie te overheersend wordt. Middelen om het leefgebied op orde te krijgen, maar bovenal het vertrouwen dat met de inzet, kennis en kunde van de mensen in het veld de weidevogelzorg in goede handen is. Programma’s zoals Grutsk op Greidefûgels, maar ook het aanvalsplan Grutto geven dat vertrouwen. Maar regels (gestold wantrouwen) voor de zorgplicht van weidevogels op basis van enkele misstanden zullen een averechtse uitwerking hebben.

Het is hoog tijd dat wij als gezamelijke collectieven verenigd in BoerenNatuur een offerte aan de samenleving uitbrengen om het  landschap en de natuur te leveren die men zo waardeert en graag wil hebben. Wij kunnen het leveren, maar niet voor niets.

Ut namme fan it bestjoer,
Albert van der Ploeg, foarsitter.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie