Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 22 april 2021


Geluk op 1.

De koeien dansen het veld  in en de lammetjes dartelen volop. Wat is het mooi als de zon schijnt en de natuur begint te ontluiken. De weidevogels zingen hun lied vooral in de ingerichte gebieden met plasdrassen en kruidenrijk grasland. Na het onderhoud deze winterperiode beginnen elzensingels en houtwallen hun groene kleur weer te krijgen. Ook de gekraagde roodstaart is weer terug net als de zwaluwen. Eigenlijk is het als je het zo bekijkt een voorrecht en puur genieten als je in het landelijk gebied mag wonen en werken, als je het maar wilt zien.

Tegelijk zien we naast veel kansen ook uitdagingen op ons afkomen die om goede oplossingen vragen. Zo zijn we nog steeds aan het polderen over predatiebeheer en kunnen we, gehinderd door de regelgeving, geen snelle beslissingen nemen. Fryslân wil 45.000 huizen er bij bouwen en zet volop in op de ontwikkeling van de Lelylijn. Dit mag niet  ten koste gaan van landbouwgrond, die we juist zo nodig hebben voor de door de maatschappij gewenste extensivering. Ook de Kaderrichtlijn Water, de bodemdaling en de verzilting vragen oplossingen in het waterbeheer voor de toekomst. De klimaatverandering vraagt om een energietransitie die we veel sneller met elkaar kunnen oppakken.

De landbouw is onmisbaar bij het realiseren van al deze opgaven.

Met landschapsinclusief boeren zorgen we voor een prachtig landschap waar het goed wonen, werken en recreeëren is. Met natuurinclusief boeren kunnen we CO2 vastleggen, water vasthouden en zorgen voor biodiversiteit. Door met zonnepanelen en kleine windmolens elektriciteit op te wekken kunnen we de regio voorzien van stroom en warm water als we het samen met de overheden goed organiseren. Daarnaast produceren we als eerste tak voedsel van hoge kwaliteit wat lokaal, regionaal, nationaal, Europees en ook mondiaal zeer wordt gewaardeerd.

Zo zie ik veel meer mogelijkheden dan onmogelijkheden voor de agrarische sector in de toekomst en daar mag ik me van de leden van NFW voor de komende vier jaar weer volop als voorzitter van de vereniging voor inzetten. Samen met onze leden, onze partners in het landelijke gebied, collega collectieven, en ook met de gemeentes, Wetterskip Fryslân en de provinsje Fryslân zullen we geluk op 1. zetten en de mooiste provincie van Nederland, de gelukkigste regio in Fryslân zijn en blijven.

Albert van der Ploeg


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie