Van de voorzitter

Geplaatst op dinsdag 20 juli 2021


Nederland uit de lockdown, maar nog wel op slot?

Het voorjaar was deze keer nat en koud, maar voor de weidevogels ideaal na drie droge (voor)jaren op een rij. Daarnaast is er veel voer gewonnen, maar door het late maaien is het eiwit wel aan de lage kant. De opdracht om zoveel mogelijk eiwit van eigen land te winnen is dit jaar moeilijker. Mogelijk kunnen (alternatieve) gewassen die ook een bijdrage leveren aan biodiversiteit zoals Lupine, Sorghum daar een rol in spelen. De stikstofproblematiek is nog lang niet opgelost en dat zorgt ook voor een rem op de duurzame ontwikkeling van de landbouw, terwijl anders omgaan met de bodem de oplossing is.

Iedereen wordt gevraagd om de BGT-check op zijn/haar percelen uit te voeren oftewel de perceelsgrenzen aan te geven. Sommigen schrikken dan hoeveel hectare van de percelen is verdwenen. Afgeknipt omdat het niet beteelbare oppervlakte is volgens RVO. Overhoeken, plasdrassen en natuurvriendelijke oevers worden zo uit je bedrijfsareaal gehaald. Ook op het bureau NFW in Buitenpost hebben we veel werk van de BGT-check voor de landschapselementen. De samenleving streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw maar de regelgeving maakt het lastig. De overheid zou ons kunnen helpen door het vertrouwen te geven aan de agrarische collectieven dat zij als gecertificeerde organisaties dit professioneel en deskundig voor de deelnemers kunnen regelen.

Voor het aanvalsplan grutto van Pieter Winsemius geldt in wezen hetzelfde. Er is groot draagvlak in de samenleving, maar als het op betalen aan komt moet het uit het ANLb komen en zijn de andere mogelijke bronnen van inkomsten niet haalbaar omdat de wil ontbreekt om ervoor te betalen. Het plan komt zo niet verder. Net als de kabinetsformatie of misschien wel door de stagnerende kabinetsformatie ligt er heel veel stil, terwijl de urgentie hoog is. De supermarkten hadden in 2020 een omzet van € 45 miljard. Met een bijdrage van €0,02 per euro supermarktomzet is het eenvoudig voor de consument om het huidige budget voor ANLb in Nederland te verdubbelen.

Dit zijn grote zaken die een lange adem nodig hebben. Ondertussen gaan wij stap voor stap verder in ons eigen werkgebied. Op ons bureau wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe ANLb-periode omdat de huidige periode aan het einde van dit jaar afloopt. In eerste instantie krijgen de deelnemers in het leefgebied droge dooradering (landschap) bericht met een voorstel voor het overgangsjaar 2022 én de nieuwe ANLB periode 2023-2028 en in het najaar volgen de andere leefgebieden. In het najaar volgt een speciale Algemene Leden Vergadering om met de leden de ANLb-aanpak van onze vereniging vast te stellen.

We hebben gelukkig weer de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na de zomervakantie staan onze veldexcursies gepland. Dit jaar zullen we die nog meer toespitsen op de uitvoering van het landschapsbeheer. Samen leren en genieten van onze mooie omgeving. We verwachten weer een grote deelname. En heeft u het filmpje al gezien van de nieuwe Wat Moai!-campagne? Hiermee hopen we meer Vrienden van de vereniging te werven die bewust genieten van ons mooie landschap en daar ook wat voor over hebben. Dankzij hun steun, konden we vorige week ook de allerjongste inwoners van ons gebied én hun (groot)ouders vertellen over deze bijzondere omgeving via een speciale editie van het Friese peutermagazine Tomke. Deze uitgave is een idee van de commissie Brommels! en is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek of peuterspeelzaal. U bent van harte uitgenodigd om tijdens het bramenfestijn op 28 en 29 augustus bramen te komen plukken of een van de vele activiteiten te bezoeken.

De kracht van ons gebied zit in onze eigen geest.

‘’Wy dogge it oars op ús eigen wize, stadichoan foarút en betinke:
Sin en wille kin álles tille’’

Albert van der Ploeg,
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie